Aleix Rovira i Miró

Aleix Rovira i Miró

(Tarragona, 1996). Graduat en Història (UB) i Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia (UB). Actualment cursa el Màster de Formació del Professorat (UIB). És especialment interessat en qüestions d'organització del poder en la Corona d'Aragó medieval, en l'anàlisi demogràfic de les poblacions medieval i moderna, en la genealogia, heràldica i nobiliària i en la museologia.
Popular