Política de Privadesa

Aquests són els principis de la nostra política de privadesa:

 • Mai compartirem amb ningú informació personal dels usuaris que accedeixen a la web, excepte quan ho exigeixi el compliment de la Llei o en cas que tingui la teva autorització expressa i per escrit.
 • Només demanem les dades que són necessàries per poder prestar el servei que es requereix, donar resposta a consultes o enviar el newsletter.
 • En cap cas no utilitzem les teves dades amb una finalitat diferent de l’explicada en aquesta política de privadesa.

La Política de Privadesa d’aquesta web podrà variar depenent de les exigències legislatives, per la qual cosa us aconsellem que la visiteu de forma periòdica.

1. Què són les dades personals?

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (a partir d’ara RGPD) defineix les dades personals com:

“Tota aquella informació sobre una persona física identificada o identificable; es considerarà persona identificable tota persona la identitat de la qual pugui ser identificada, directament o indirecta, mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona”.

En coherència amb aquesta definició, en el transcurs del desenvolupament de les nostres funcions i activitats podem requerir a una persona física que ens faciliti informació relativa a aquesta. Depenent de la transacció concreta a realitzar, podem sol·licitar els noms, cognoms, el correu electrònic personal, el Domicili complet i el DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel proveïdor d’accés a Internet. Aquesta informació és emmagatzemada de forma anònima.

1.1. Qui és el responsable del tractament de les dades

 • Nom: Associació Ab Origine per a la Divulgació Històrica
 • Raó social: Revista digital de divulgació històrica en llengua catalana
 • CIF: G67151183
 • Adreça: Avinguda de la Ràpita, 138, 4t 3a de Amposta (Tarragona) 43870
 • Correu electrònic: aboriginehist@gmail.com
 • Activitat: Blogging, divulgació històrica.

D’ara endavant es farà referència com a “l’Associació”.

De conformitat amb el contingut legal del Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis de la web o a través de correus electrònics seran dades incorporades a fitxers automatitzats degudament inscrits a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per al tractament de dades dels usuaris, s’apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

1.2. Principis aplicables a la informació personal dels usuaris

L’RGPD estableix que s’hauran d’aplicar els principis següents:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència. En tot moment requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals, per a un o diversos fins específics dels quals us n’informarem prèviament amb total transparència.
 • Principi de limitació del termini de conservació. Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat.
 • Principi de minimització. Només us sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim.
 • Principi d’integritat i confidencialitat. Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada i se’n garanteixi la confidencialitat.

2. Finalitat, legitimació, categoria de les dades recollides, consentiment al tractament, menors d’edat

2.1. Finalitat

Tal com es recull a la normativa, s’informa l’usuari que, a través dels formularis de contacte o subscripcions, es recullen dades les quals s’emmagatzemen en un fitxer amb la finalitat exclusiva d’enviament de comunicacions electròniques, com per exemple: butlletins (newsletters), noves entrades (articles i entrevistes), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que Ab Origine entén d’interès pels seus usuaris. Els camps marcats com d’emplenament obligatori són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

Així mateix, podrà donar compliment mitjançant les dades als requeriments sol·licitats pels usuaris.

En definitiva, la finalitat és la següent:

 • Subministrament dels continguts.
 • Gestió de la llista de subscriptors per a la distribució de continguts gratuïts, així com la prospecció comercial.
 • Organització de sortejos mitjançant la llista de subscriptors o seguidors a les nostres xarxes socials.
 • Organització d’esdeveniments online o offline.

Únicament el titular i l’organització tindran accés a aquestes dades i, en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.

L’acceptació de la política de privadesa s’entendrà amb caràcter general com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en aquest document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als quals han estat demanades.

2.2. Menors d’edat

En cas de ser major de catorze anys, podrà registrar-se aboriginemag.com sense necessitat del consentiment previ dels seus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?
En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels pares o tutors perquè puguem tractar les vostres dades personals.

Advertiment: Si teniu menys de catorze anys i no heu obtingut el consentiment dels vostres pares no us podeu registrar a la web. Conseqüentment, procedirem a denegar la vostra sol·licitud en cas de tenir-ne constància.

2.3. Legitimació

Mitjançant el consentiment podem tractar les seves dades, essent requisit obligatori per poder subscriure’s a la pàgina web. Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que vulguis enviant un correu a aboriginehist@gmail.com o des de l’enllaç de de subscripció que trobaràs al final de cada correu que rebis.

2.4. Categoria de les dades

Les dades recollides en cap moment són categories especials de dades personals, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives.

2.5. Temps de conservació de les dades

Conservarem les teves dades durant el temps legalment establert i/o fins que sol·licitis eliminar-les.

2.6. Exactitud i veracitat de les dades

L’Interessat és responsable de proporcionar a l’Associació dades personals veraces i exactes. Alhora, l’Associació és responsable mantenir la veracitat i exactitud de les dades personals proporcionades.

3. Els teus drets com a usuari en facilitar-nos les teves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la present web estem tractant dades personals adequadament.

Les persones interessades tenen dret a:

 •    Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’Interessat,
 •    Sol·licitar-ne la rectificació o supressió,
 •    Sol·licitar la limitació del tractament,
 •    Oposar-se al tractament i
 •    Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades, en conseqüència Ab Origine deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.

Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals d’interès legítim que ens hagis facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica; i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 •    El tractament estigui basat en el consentiment,
 •    Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada, i
 •    El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix l’RGPD.

Per exercir aquests drets podeu posar-vos en contacte amb el responsable de la web enviant un correu electrònic a aboriginehist@gmail.com.

4. Sistema de captura de dades personals i la seva finalitat

Quan un usuari es connecta amb aquesta web i hi realitza alguna transacció per la qual és necessària la introducció de dades personals, aquesta està facilitant de manera consentida informació de caràcter personal de la qual és responsable Ab Origine. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com ara la vostra adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació homologable.

En facilitar aquestes dades, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per aboriginemag.com, tal com es descriu a l’Avís Legal i a la present Política de Privadesa.

A aboriginemag.com hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura.

4.1. Formulari de contacte

Sol·licito les dades personals següents: nom i email per respondre als requeriments dels usuaris de aboriginemag.com. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de Sendin Blue, empresa ubicada a Lituània i acollida a l’EU-US Privacy Shield (GDPR).

4.2. Formulari de subscriptors (newsletter)

En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents: email. Per gestionar la llista de subscripcions, envio per correu electrònic d’informació gratuïta sobre disseny de producte digital així com productes i/o serveis relacionats. Dins la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats pels servidors de Sendinblue (proveïdor d’email màrqueting) ubicada a París i acollida a l’EU-US Privacy Shield (GDPR).

4.3. Altres finalitats per a les quals tractem les teves dades personals

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • Per gestionar les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de aboriginemag.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’aboriginemag.com, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors a les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

4.4. Plugins socials

A aboriginemag.com us oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials. Si sou membre d’una xarxa social i feu clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les vostres dades de perfil amb la informació de la vostra visita a aboriginemag.com.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils a les xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privadesa. T’animem a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les xarxes socials abans de començar a fer-les servir:

5. Legitimació per al tractament de les dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment.

L’usuari de la web, declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de l’Associació en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Per contactar, comprar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

6. A qui es comunicaran les teves dades

Moltes eines que s’utilitzen a la web per gestionar les vostres dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, aboriginemag.com comparteix dades amb els següents prestadors sota les condicions de privadesa corresponents.

 • Email màrqueting: Sendinblue (París, Europa). Sendinblue tracta les dades amb la finalitat d’oferir els seus serveis de correu electrònic màrqueting a aboriginemag.com i està adherida a Privacy Shield (GDPR). Més informació a www.sendinblue.com/gdpr/

7. Secret i seguretat de les dades

l’Associació es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

l’Associació no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, l’Associació s’assegurarà que qualsevol persona que hi estigui autoritzada per processar les dades del client/usuari (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n el responsable del tractament, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

8. Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, l’Associació no realitza pràctiques de correu brossa, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. A cadascun dels formularis ubicats a la web, tens la possibilitat de donar el teu consentiment exprés. De conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aboriginemag.com, es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

9. Canvis en la política de privadesa

l’Associació es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

10. Consultes sobre els teus drets o sobre aquesta política de privadesa

Si tens algun comentari o dubte sobre aquesta política o sobre la manera com s’ha pogut gestionar alguna informació sobre les dades de caràcter personal que hagis proporcionat, pots contactar per correu postal a l’adreça Avinguda de la Ràpita, 138, 4t 3a de Amposta (Tarragona) 43870 o per correu electrònic enviant un missatge a l’adreça aboriginehist@gmail.com.