Històries

Les Històries són un conjunt de seccions que tracten sobre àmbits o qüestions molt particulars amb la intenció d’oferir un contingut específic i de gran qualitat als lectors i lectores que hi tinguin interès.

Actualment, les Històries es componen d’Històries de l’esport i Històries dels videojocs, tot treballant per anar ampliant-les en un futur. Històries de l’esport publica una peça nova cada dos mesos de gener a juliol, i Històries dels videojocs publica, en col·laboració amb la revista Lúdica, una peça nova cada dos mesos durant tot l’any a excepció del mes d’agost.