Cristian Ferrer González

Cristian Ferrer González

Doctor en història per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor d’història contemporània a la mateixa universitat. Les seves línies de recerca versen sobre la història social i política de l’antifranquisme a Catalunya, particularment als entorns tradicionalment considerats secundaris en termes de conflictivitat social. Destaca el seu interès per la protesta camperola, la mobilització obrera fora del cinturó industrial barceloní i qüestions relacionades amb la politització popular i les pautes de sociabilitat obrera durant el franquisme. És membre dels comitès de redacció de la revista Nuestra Historia, de la Fundació d’Investigacions Marxistes, i autor dels llibres Lluitadors quotidians (2014) i Sota els peus del franquisme (2018).
Popular

Subscriu-te a la nostra newsletter