Cristian Ferrer González

Cristian Ferrer González

Doctor en història per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor d’història contemporània a la mateixa universitat. Les seves línies de recerca versen sobre la història social i política de l’antifranquisme a Catalunya, particularment als entorns tradicionalment considerats secundaris en termes de conflictivitat social.
Popular