Sandra Aliaga Ugencio

Sandra Aliaga Ugencio

Graduada en Història per la Universitat de Saragossa i actualment estic cursant el segon any del Màster de Cultures Medievals a la Universitat de Barcelona. En l'amplitud que suposa l'Edat Mitjana com a camp d'estudi, la meva àrea d'investigació se centra en la Història de les Dones, especialment en època baixmedieval tot i que abastant àmbits diversos: des de la literatura i el discurs teòric sobre les dones, fins a l'espiritualitat i la seva representació en aquesta, així com l'exercici de la "reginalitat" i els mecanismes de poder que posa en pràctica.
Popular

Subscriu-te a la nostra newsletter