Juan Marín Hernando

Juan Marín Hernando

(Llerena, 1986). Doctorat per el Museu Nacional d’Història Natural de Paris dins al programa de doctorat IDQP i llicenciat en Història per la Universitat de Salamanca. Actualment investigador postdoctoral en la Universitat Nacional d'Educació a Distancia (UNED)
Popular