Jordi Rojas López

Jordi Rojas López

Estudiant del grau d’Història a la Universitat de Barcelona (cursant només el TFG final). Estudiant de 1r grau superior de música al Taller de Músics en especialitat de pedagogia. Gràcies a les meves dues línies d’estudis, la meva línia d’estudi és precisament la història de la música, realment en tots els seus àmbits. Tot i que actualment estic estudiant sobretot el món del jazz, estic obert a tots els corrents musicals que han passat per la història.
Popular