Per citar aquesta publicació

Mejías Guillén, Tamar (2022) “Tapisseria flamenca i els tapissos flamencs a les seus catalanes”, Ab Origine Magazine, 76 (setembre) [en línia].
Tags

Tapisseria flamenca i els tapissos flamencs a les seus catalanes

Durant els segles XV i XVI els tapissos flamencs varen ser objectes tèxtils molt presents a les col·leccions de les corts europees per la seva capacitat de solemnitzar espais. El Principat català, no aliè a aquesta nova moda, va ser receptor i, probablement, productor de tapisseria a menor escala. La documentació capitular ha permès conèixer les peces conservades i les desaparegudes.

Definició i origen de la tapisseria

D’entrada, parlar de tapisseria és referir-se a la mil·lenària tècnica del tapís. El terme tapís no es  va utilitzar fins a 1545. Si més no, eren habitualment referenciats a les fonts textuals com “panys d’arràs”, “draps d’arràs”, o bé “panys d’històries” per les figures que hi apareixen.

D’origen incert, va ser una tècnica àmpliament emprada, per una banda, al llarg de l’arc del  mediterrani, i per una altra banda, especialment a l’est, a l’Àsia central, i la Xina. No sabem exactament quan es varen teixir els primers tapissos d’ús parietal. Una possible hipòtesi assenyala que la tècnica es va disseminar pel nord d’Àfrica fins a arribar a al-Àndalus on al califat Omeia es va establir la institució del tiraz, i un cop allà es va estendre al nord d’Europa a través dels  regnes francesos. Del que sí tenim constància és de l’establiment de 800 tallers a Almeria el  1153 al segle XII gràcies al geògraf Abū Abd Allāh Muhammad al-Idrīsī.

Tot i això, el punt àlgid de perfeccionament tècnic i estilístic dels tapissos va succeir va tenir lloc a la segona meitat al llarg dels segles XV, XVI i XVII al nord de França i als Països Baixos del sud. Principalment, l’activitat fabril es va concentrar a Arràs, Tournai, París, Lille i Enghien, ciutats que van produir tapissos de gran qualitat. Tant és així que el nom de la ciutat del Haut de-France, Arràs, va ser sinònim de tapís i arreu d’Europa els tapissos es varen donar a conèixer en italià com “arrazzi”, en català com a “draps de ras” o en castellà com a “paños de ras”.

Com es manufactura un tapís?

Sense menystenir la tècnica del tapís per la seva senzillesa, l’entrecreuament sistemàtic de fils  ha estat la fórmula magistral per crear el que fins avui s’han mantingut com a objectes de  gran valor artístic i patrimonial. És per aquest motiu que part de l’encant que envolta un tapís implica entendre el seu elaborat procés de manufactura.

Tapisseria de l’Apocalipsi d’Angers. Jean Bataille, teixits al segle XIV a París per odre de Felip l’Ardit. © Tamar Mejías 2022.

Com a objecte teixit, aquest es desenvolupa a partir d’un teler d’alt lliç mitjançant operaris  experimentats que coneixien bé la tècnica. El teixit es va conformant a poc a poc a partir de  l’encreuament regular i alternatiu de fils verticals (ordit) amb els fils horitzontals (trama). El disseny figuratiu d’un tapís necessàriament copiarà un dibuix, també anomenat cartró, pintat prèviament per un cartronista. A partir d’aquí, la feina dels tapissers és la de reproduir amb la  major exactitud les varietats cromàtiques de la pintura mitjançant l’ús de fils de colors. A  conseqüència d’aquesta maniobra, la mateixa figura apareix tant al revers com a l’inrevés, molt similar a la tècnica utilitzada a les catifes kilim.

Aquestes peces ràpidament van esdevenir un símbol de magnificència i un luxe al qual només les més altes dignitats eclesiàstiques i els membres de la cort podien accedir. Gran part del valor d’aquests objectes recau en la seva versatilitat. Si bé és cert que habitualment es desplegaven a espais interiors, també s’exposaven puntualment a l’exterior. Concretament en determinades festivitats, tant civils com en determinats moments del calendari litúrgic, on els tapissos tenien un paper protagonista desplegant-se sobre les façanes dels edificis, balcons i escalinates, per ser contemplats per tothom.

Mostra de tapissos desplegats a l’exterior. Lorenzo Quiros (1717–1789) Arco de Triunfo de Santa María  en la Calle Mayor, ca. 1763m, 112 cm x 163 cm, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)

Per tant, es pot afirmar que aquest objecte, considerat un tresor, elevava l’estatus de la persona que el posseïa. En primer lloc, pels materials que el composaven. Considerant l’ús de fils de  plata, seda i or, els textos contemporanis parlen d’un cost aproximat de 300.000 maravedís per un drap de ras, mentre que una taula d’un pintor de cort podia rondar els 5.000 a l’última  dècada del s. XV. D’igual forma, la seva densitat atorgada pels fils de llana, adquiria unes capacitats tèrmiques que ajudaven a aïllar del fred exterior i aportar calidesa a les estances.

El segon motiu, rau en el seu valor estètic i figuratiu, capaç de reproduir evocadores històries  de reis-herois veterotestamentaris que apel·laven a la vigilància de la virtut, el bon govern, la prudència i la castedat. N’és un exemple la tapisseria de Josuè i David, avui conservat al Museu  Metropolità de Nova York.

Joshua and David (sèrie the Nine Heroes Tapestries): ca. 1400–1410 (426.7 x 635 cm) © Metropolitan  Museum of New York.

Per últim, però no menys important, cal remarcar la seva naturalesa mòbil. De fet van ser  coneguts com “frescos mòbils del nord”, tot referint-se a vessant pràctica d’aquests  Especialment utilitzats en corts itinerants, per exemple la d’Isabel I de Castella. En definitiva els  tapissos eren, una solució molt pràctica per equipar cambres en pocs minuts.

Entre altres usos, tenim constància documental de la utilització de cortines, catifes i tapissos als  interiors de les catedrals. Si normalment es desplegaven entre les arqueries de les naus laterals, també es situaven a la zona del cor. La seva col·locació allà complia una funció acústica la qual millorava la qualitat de l’experiència sonora dels cants litúrgics, com va ser el cas de Notre  Dame de París.

Malauradament, no tots els tapissos van gaudir de la mateixa fortuna i, víctimes dels canvis  estètics vigents o de la pròpia acció de les persones contra la seva integritat, molts d’ells van ser mutilats o fosos per recuperar l’or i la plata dels seus fils.

L’arribada de la tapisseria flamenca a Catalunya

La corona catalanoaragonesa, amb històrics vincles matrimonials amb els regnes francesos, mirava intensament les produccions “del nord”. Aquesta fília francesa -o francoflamenca es va traduir en l’arribada, no només d’obres i mestres d’aquests centres, sinó també en l’arribada de  models culturals i estètics que varen deixar una profunda empremta en la perpetuació de  models artístics a la península Ibèrica.

Dintre d’aquesta circulació s’encabiria la importació de tapissos flamencs. Per aquest motiu,  actualment a Catalunya, es conserven extraordinàries col·leccions de tapissos. Monarques com Pere el Cerimoniós, comptava amb aquests teixits a les seves col·leccions.

Sabem que a partir de 1351, va col·leccionar molts d’ells al llarg del seu regnat, fins i tot, fent venir a mestres tapissers del nord per mantenir en bones condicions els seus draps. Consta a la documentació l’existència de “draps de ras” i tapissers flamencs vinculats a la cort catalana fent tapissos “d’obra de flandes”. Arribats en aquest punt, de quina forma arribaven aquests objectes procedents “del nord” a les corts peninsulars? La primera, via compra directa als tallers d’origen, tasca habitualment duta a terme per agents de la cort que s’encarregaven de les compres in situ.

Tapís de la “Bona Vida” (detall). Probablement  teixit a Arràs ca.1460-1470. 465 x 1065 cm. Museu Diocesà de  Tarragona. ©Tamar Mejías, 2022.

Sabem que per a Pere el Cerimoniós compraven “draps de ras” a Montpeller, Avinyó i París. La segona via d’importació de tapissos era a través de l’obsequi o el llegat. En podria ser un bon exemple el tapís de “La bona vida” de la catedral de Tarragona, donat per l’arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia actualment al Museu Capitular de la Catedral de Tarragona. Per últim, la tercera via  d’obtenció de tapissos era a través de les fires. La més concorreguda durant els segles XV i  XVI va ser la de Medina del Campo, on sabem que Isabel de Castella va comprar nombrosos tapissos al comerciant flamenc Mathis de Guirla.

Tapissos a les seus del Principat de Catalunya

Les seus de Lleida, Tortosa, Barcelona, Tarragona i Girona, varen ser importants centres receptors  i usufructuaris de tapisseria. Les parets de les catedrals han estat espais idonis per al desplegament de tapisseries i les altes  dignitats eclesiàstiques eren molt conscients de l’efecte d’aquests objectes al servei de les  solemnitats litúrgiques. Gràcies a les seves donacions i llegats, els tresors de les seus catalanes  han conservat fins avui dia una gens menyspreable quantitat de tapissos flamencs. Fer esment  dels exemples més rellevants custodiats a cada diòcesi, és també reflexionar al voltant d’uns  tresors que, malgrat la seva fragilitat material i categoria de tresor, han sobreviscut a molts  dels fets que han marcat la història del nostre territori.

Catedral de Barcelona

La seu de la ciutat comtal custodia el tapís del Baptisme de Crist. Una peça molt especial, tan  bella com de difícil atribució. Segons l’inventari de sagristia de 1522, es parla d’un “Mestre  de Barcelona”, per això la seva atribució avui dia no està consensuada.  

Les seves dimensions són de 103 cm per 196 cm, el que fa pensar que va ser manufacturat en un  teler de baix lliç. Es tracta d’un tapís datat a finals del segle XV en el qual es discuteix la  provinença d’Arràs o d’un “taller menor”. 

Girona

La Catedral de Girona conserva una destacable col·lecció de tapissos gràcies a les donacions i  comandes de dues personalitats, Joan Margarit i Requesens i Miquel Preses. Segons un inventari de 1685, la seu comptava amb 50 tapissos flamencs. Avui particularment és important  ressenyar la que alguns dels tapissos de la col·lecció no han van ser importats de Flandes, sinó fruit d’obradors locals.  

El bisbe Joan Margarit i Requesens va llegar al 1551, per una banda, 3 tapissos de la Història de  David i 3 de la Història del Fill Pròdig, aquests importats de Flandes. Segons un testament de 1568, el canonge Miquel Preses estipula lliurar a la seu un total de 8  tapissos per decorar el cor de la catedral. La manufactura la durà a terme el mestre tapisser Joan Ferrer entre 1561-1564 a Barcelona. Durant tres anys es varen confeccionar els 8 tapissos, circumscrits dins la temàtica dels Goigs de la Mare de Déu. Aquests van ser: Nativitat, Epifania, Resurrecció, Ascensió, Pentecostés i Assumpció de la Mare de Déu.

Lleida

Segons els exhaustius estudis de l’especialista Carme Berlabé, conservadora del Museu Diocesà de Lleida -i a qui devem molts dels resultats sobre la història d’aquests draps-, després d’un devastador incendi a la Seu Vella a finals del segle XV, aquesta es va quedar sense  equipament tèxtil ni ornaments litúrgics.  

Per aquest motiu, les iniciatives dels bisbes Jaime Conchillos, Ferran de Loaces i Antoni  Agustín van ser cabdals per entendre la magnífica col·lecció de tapissos d’aquesta seu, la  qual s’ha mantingut quasi íntegra després de gairebé 450 anys. 

És interessant ressenyar que  aquests tapissos, juntament amb els de Tortosa, han patit alguns dels episodis més traumàtics de la història del nostre territori. El turó des del qual s’ubica l’antiga Seu ha estat l’escenari principal de diversos successos bèl·lics. Començant per la guerra dels Segadors, la guerra de Successió, passant per la Guerra Civil.

Visitan davant el tapís de la “Suplicació de Mestra” Museu Diocesà  de Lleida. ©Tamar Mejías, 2021.

El 1588 en una visita pastoral de Martínez de Villatoriel, es documenten un total de 20 tapissos, dels quals 15 es conserven actualment al  Museu Diocesà de Lleida. Concretament, el públic pot apreciar el gran tapís de “la  suplicació de Mestra”. Aquest és un tapís creat al voltant del 1500 que es va importar des de  Brussel·les, amb probable cartró de Jan van Roome i de taller desconegut. Les seves dimensions  són considerables, 345 cm x 534 cm.  

Altres sèries que componen la col·lecció de la Seu Vella de Lleida és el tapís del “Fill pròdig”,  pertanyent a la sèrie de “Vicis i Virtuts”. La Sèrie de “Mitologia” composta per quatre tapissos:  “Jàson i Medea”, “La Suplicació de Mestra”, “El Matrimoni de Mestra”, “Egeu i Teseu” i,  finalment el tapís de la Reina Dido, actualment exposat al DHUB de Barcelona. La tercera sèrie, en canvi, està força dispersada. Els tapissos de “les Dotze Edats de l’home” es troben repartits  entre la seu de Lleida, el Museu Castell de Peralada i la Fondation Toms Pauli de Lausana. Altra  sèrie és la de David i Betsabé, integrada per un total de 6 tapissos donats per bisbe Loaces al 1548.  

Per últim, la sèrie “Història d’Abraham”, formada per cinc tapissos, va ser teixida per Philippe  van der Cammen i donada per Antoni Agustí. Una hipòtesi plantejada per Guy Delmarcel  suggereix que aquests tapissos varen ser furtats d’Anvers durant la “Fúria Espanyola” de 1576.

Tarragona

La Catedral de Santa Tecla de Tarragona custodia i exposa al Museu Diocesà, un drap flamenc  importat conegut com de “La Bona Vida”. Aquest drap és especialment remarcable, en primer  lloc, per la seva antiguitat -probablement manufacturat entre les dècades 60 i 70 del segle  XV a Arràs- i, en segona instància, per les seves significatives dimensions, 465 x 1065 cm. La  seva iconografia, darrerament estudiada per Eduard Juncosa, presenta una al·legoria al bon govern, i Pere Batlle va relacionar-lo amb l’arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia, que el va  donar a la seu tarraconense el 1571.

Tapís de la “Bona Vida” (detall). Probablement teixit a Arràs ca. 1460-1470. 465 x 1065 cm, Museu  Diocesà de Tarragona. ©Tamar Mejías, 2022.

A banda, el tresor de la catedral incorpora un tapís partit per la meitat de “La Història de Josep”,  avui exposat a la sagristia i probablement donat a la seu per Alfons d’Aragó.  Es ressenya també la rellevant donació de 3 sèries de tapisseria donades per Gaspar Cervantes de  Gaete (1568-1575). La primera, la “Història de Tobies”, constituïda per 8 tapissos. La segona  sèrie, “Història de David”, formada per 3 tapissos. 

Finalment, la seu inclou la sèrie “Història de Samsó”, composta per 5 tapissos estèticament similars al taller de Michael Cocxie. Més endavant, al segle XVII, el canonge Dídac Girón de Rebolledo donaria una considerable quantitat de tapissos, un total de 25.

Tortosa

Històricament una ciutat situada en una posició estratègica, va tenir importància als segles XV i XVI gràcies a la riquesa proporcionada pel curs del riu Ebre. La basílica catedral de Santa Maria de Tortosa, el 1605 partia d’una col·lecció de 60 tapissos, en part provinent de la donació del bisbe Gaspar Punter. Ell donà a la seu dertosenca 2 sèries, la primera anomenada “Les Edats de l’Home” i l’altra “La Història de Tobies”. Avui dia, el tresor de la catedral conserva i exposa un total de 5 tapissos, quatre d’ells pertanyents a la sèrie “La història de Tobies”, teixit probablement a Flandes. El cinquè, en canvi, és un peculiar tapís de 215 x 735 cm que rep el nom del “Sant Sopar” o bé, “lo drap de la Cena” segons les fonts textuals contemporànies.

Tapís de la “Bona Vida”. Al·legoria de l’amor (detall). Probablement teixit a Arràs ca.1460-1470. 465 x 1065 cm, Museu Diocesà de Tarragona. ©Tamar Mejías, 2022.

Aquest drap actualment està dividit en tres seccions corresponents a una escena cadascuna. L’escena del “Sant Sopar” és la que ocupa l’espai central i major superfície. Està flanquejat per les escenes de l’oració de l’Hort de Getsemaní i l’Entrada de Jesucrist a Jerusalem. Pel que fa a l’estil, demostra una marcada genètica flamenca, entre d’altres, per les túniques ornamentades de patró borgonyó dels apòstols. La seva qualitat tècnica no és comparable a la  perícia dels operaris dels tallers del nord. I és en aquest sentit, que el tapís del Sant Sopar probablement no ha estat importat del nord de França, i per extensió, l’executor del cartró, tampoc. En aquesta línia, una de les hipòtesis ben ancorades per la documentació existent treballades per Jacobo Vidal, apunta a la probable manufactura tortosina del tapís compost per cartró d’un pintor valencià. De fet, a Tortosa hi ha documentada durant dues dècades (1444-1464) l’activitat d’un taller de draps de ras comandat per un mestre francès, procedent precisament d’Arràs. 

Tapís del sant Sopar (detall), atribuït a Joan Falsison, segle XV, catedral de Tortosa. ©Wikipedia Joanbanjo.

Pel que fa la resta de la col·lecció, aquests 5 tapissos són els únics que es conserven d’un total  de 60 peces de tapisseria que constaven inicialment a l’inventari de 1602. Aquesta minva  demostra ser una cicatriu més, causada pels múltiples conflictes que ha viscut la ciutat al  llarg dels segles. Gràcies a l’estudi de la documentació de l’arxiu capitular, es menciona l’existència de sèries de tapisseria que han desaparegut, o bé, que ja no s’allotgen a la seu tortosina. És el cas dels tapissos de “Les estacions”, avui localitzat al Metropolitan Museum de Nova York. També dels 5 tapissos donats pel bisbe Ferran Loaces de la història de Josep. Per últim, un tapís extraviat de la Sibil·la Elespòntica donada pel cambrer i canonge Marc Boteller. Actualment se sap que l’any 1936 figurava dins de la col·lecció del tresor gràcies a una fotografia, on s’apreciava el tapís darrere d’un calze.

Per saber-ne més

BATLLE, Pere. “El tapiç de la «Bona Vida» de la Catedral de Tarragona i les pintures d’Ambroggio Lorenzzetti del Palau Públic de Siena” a Quaderns d’història tarraconense, 1977, Núm.1, pàgs 81-89. 

CORNUDELLA, Rafael. «Alfonso el Magnánimo y Jan van Eyck. Pintura y tapices flamencos en la corte del rey de Aragón», a Locus Amoenus, 2010, Núm.10 pàgs.39-62. 

DELMARCEL, Guy. Flemish Tapestry. New York: Times & Hudson, 1999. 

JUNCOSA, Eduard. El arte como medio de expresión del conflicto político. El tapiz de  las potestades o de la buena vida a Comunicación y conflicto en la cultura política peninsular. Siglos XIII al XV, 2018, pàgs. 421-455.

MARTÍN i ROS, Rosa Maria, «Teixits, brodats i tapissos i el mecenatge eclesiàstic a  Catalunya (s. XV-XVI)». El arte de la tapicería en la Europa del Renacimiento. I Seminario Internacional sobre Tapicería y Artes Textiles, Lleida: Universitat de Lleida,  2012, pàg. 15-31. 

VIDAL FRANQUET, Jacobo «Relíquies, béns, joyes, robes, argent, perles, pedres precioses, vestiments e altres coses…». Introducció al tresor medieval de la catedral de  Tortosa”, a Recerca, 2015 Núm.16, pàg 11-56. 

  • (Barcelona, 1992). Graduada en Història de l’Art (UAB) i màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (UB). El seu interès se centra entorn l’art tèxtil, especialment en la tapisseria flamenca dels segles XV i XVI.

Tags

Comparteix i comenta-ho a les xarxes

Compartició en twitter
Compartició en facebook
Compartició en email

Subscriu-te a la nostra newsletter

Per citar aquesta pubicació

Mejías Guillén, Tamar (2022) “Tapisseria flamenca i els tapissos flamencs a les seus catalanes”, Ab Origine Magazine, 76 (setembre) [en línia].
Popular

Subscriu-te a la nostra newsletter

Relacionat