Número 51 (maig 2020) – Especial «el treball al llarg de la Història»