Jordi Vives Faig

Jordi Vives Faig

No vull una ciència freda, però al cap i a la fi vull una ciència. Sóc historiador, educador, gestor cultural i el que faci falta.
Popular