Cristina Montoro Verdugo

Cristina Montoro Verdugo

(Barcelona, 1994). Vaig estudiar el grau en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. Em vaig especialitzar amb el Màster en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona i actualment sóc investigadora predoctoral a la Universitat de Barcelona, realitzant el Doctorat en Cultures Medievals. També formo part del projecte La canción de mujer en la lírica galorománica y germánica y de la figura femenina como constructora del espacio sociopoético trovadoresco i estic molt interessada en la Història de Gènere, les Humanitats i l’Edat Mitjana.
Popular

Subscriu-te a la nostra newsletter